حوزه‌های فعالیت › انتشارات 

پیک بورس 

امروزه نهادهایی که مخاطبین و مشتریان اصلی آنها مردم هستند برای حفظ ارتباط مستمر با ایشان بر اساس تحقیق و تجارب راهکارهایی را برگزیده اند. یکی از اصلی ترین راهکارها و ابزارها نشریه است. فصلنامه پیک بورس ویژه کودک و نوجوان می­باشد که تاکنون ده شماره آن به چاپ رسیده است.

اهداف انتشار پیک بورس:
  • ایجاد روحیه آینده ­نگری مالی
  • ارتقاء سواد مالی
  • شناخت کلی از بازارهای مالی و کارکردهای آن
  • ترویج فرهنگ سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه
  • تقویت روحیه کارآفرینی و کسب و کار شخصی 
شماره ۱   شماره ۳   شماره ۴   شماره ۵
         


 
 
 
       
 
دانلود نسخه PDF   دانلود نسخه PDF            دانلود نسخه PDF             دانلود نسخه PDF
شماره ۶   شماره ۷   شماره ۸   شماره ۹
 
 

          
   
دانلود نسخه PDF   دانلود نسخه PDF  
دانلود نسخه PِDF
  دانلود نسخه PDF
شماره ۱۰            
 
 

    
         
دانلود نسخه PDF